fbpx

Ці жiночi звички найбільше дратують чоловіків

Що саме чоловiкам не подобається в жiнках i до яких наших примх вони ставляться лояльно, знає психолог Юлiя КОРОЦIНСЬКА.

Iнколи жiнки дивуються, чому не складаються або погiршилися стосунки з чоловiком. Шукають тисячi причин i знаходять мiльйони виправдань. Звинувачують благовiрних у байдужостi та неуважностi. I мало хто
замислюється, що, можливо, джерело проблеми в нiй самiй… Коли чоловiк кохає, вiн мириться з бiльшiстю жiночих примх i недолiкiв (або не помiчає їх). Однак є деякi жiночi звички, яких чоловiки не терплять. Ба бiльше, деякi з них не просто вiдштовхують чоловiкiв вiд жiнок, а здатнi зруйнувати почуття.

Такi рiзнi жiнки…

— Якi жiночi звички/поведiнка вiдштовхують чоловiкiв?

— Умовно можна виокремити жiнок кiлькох типiв, у кожної з яких є щось, що дратує чоловiка. Це жiнка, що “контролює”, “мужня”, “манiпулятивна”, “свята”, “хвора”, “мати” та “поверхнева” (тобто безтурботна).

Жiнка, що контролює, має iлюзiю, що чим ближчим до неї буде чоловiк, тим кращi будуть їхнi взаємини. Та виходить навпаки: жорстка “дресура” витiсняє з таких стосункiв довiру, теплоту та спонтаннiсть.

“Мужня” жiнка одразу вступає в конкуренцiю з чоловiком, а тому вiн iз часом перестає розцiнювати її як жiнку: або пасивно пiдкоряється, або не витримує напружених стосункiв.

Манiпулятивна жiнка може дратувати своєю емоцiйнiстю чи навiть iстеричнiстю. Iз часом чоловiк помiчає, що вона прагне задовольняти лише свої бажання та вимагає дивитися на свiт її очима, виникає ризик втратити своє “я”.

“Свята” жiнка нерiдко буває надмiру релiгiйною або дотримується певних вiрувань та фiлософських напрямiв (буддизм, йога, здоровий спосiб життя тощо), вона намагається залучити до цього й чоловiка. Але не всiм вдається витримати такий тиск та силу-силенну ритуалiв i правил, якими неодмiнно просякнуте їхнє
життя.

“Хвора” жiнка весь час вимагає до себе додаткової уваги: чи то в неї затяжна невилiковна депресiя, чи то численнi дрiбнi болячки або ж просто iпохондрiя. Жiнка-“мати” одразу починає опiкати чоловiка, втомлюючи його цiєю гiперопiкою.

А “безтурботна” лякає ненадiйнiстю, у будь-який момент вона може “полетiти” до iншого.

Саме неконтрольована емоцiйнiсть жiнки часто може стати нарiжним каменем у стосунках. Спочатку чоловiк намагається зрозумiти причину, потiм — допомогти,  пропонує рiзнi варiанти, але вони не допомагають, бо емоцiї — явище стихiйне. I пройшовши коло напруження та роздратування, чоловiк стає емоцiйно холодним.

Табу на самооцiнку

— Яку поведiнку жiнки чоловiк просто не буде терпiти?

— Для чоловiка найболючiше те, що становить загрозу його самооцiнцi. Сюди можна вiднести загравання жiнки з iншими чоловiками, явне приниження чи дорiкання та iнша демонстрацiя чоловiчої некомпетентностi, наприклад, коли жiнка намагається зробити щось сама чи попросити в когось допомоги в господарствi, не порадившись iз чоловiком. I тодi, можливо, зовнi вiн не буде видавати образу. Але запам’ятає цю ситуацiю й намагатиметься в майбутньому уникати її.

А ще чоловiки нерiдко скаржаться на несправедливiсть жiночих вимог. Собi жiнки пробачають бiльше, нiж коханому. Так, один знайомий нещодавно розповiв, що його дружина робить йому рiзкi зауваження стосовно охайностi за столом i водночас iгнорує моменти, коли сама впустить шматочок їжi на пiдлогу чи почне плямкати.

I така реакцiя не дивна, бо чоловiки за своєю суттю логiчнi, тобто якщо є правило — воно має стосуватися обох. Але ми жiнки часом реагуємо пiд впливом настрою, не задумуючись.

Стосовно конкретних дiй, якi у стосунках неприємнi для чоловiка, то найчастiше чоловiки видiляють таке:

– обговорення стосункiв з iншими людьми — рiдними, подругами, колегами тощо;
– легковажнiсть у поводженнi з грошима;
– неохайнiсть i безлад;
– спiлкування з колишнiми партнерами;
– частi образи, особливо якщо вони безпiдставнi;
– запiзнення та тривалi “збори” (сюди можна додати й виснажливий шопiнг);
– надмiрний контроль.

Примхи теж бувають рiзнi

— А як щодо примх?

— Усе залежить вiд величини примхи й того, з якою наполегливiстю жiнка домагається свого. Примхи, якi є милими, вiдрiзняються вiд тих, що швидше нагадують iстерику чи дитячу поведiнку. I чоловiки по-рiзному до них ставляться: однi абсолютно спокiйно з “кам’яним” обличчям витримують вередування, а iнших насторожує й лякає навiть елементарне прохання.

До речi, примхи та вередування для жiнки є способом привернути до себе увагу чоловiка, а отже, одержати додаткову порцiю любовi та позитивних емоцiй. Тому, якщо вам раптом захотiлося повередувати, подумайте, чому останнiм часом вашi стосунки недостатньо задовольняють вашi емоцiйнi потреби.

— Як зрозумiти, що твоя поведiнка дратує чоловiка?

— Зазвичай чоловiки прямо про це говорять, вони не звикли до натякiв. Крiм того, ознаками можуть бути деяке вiдчуження, уникання емоцiйного контакту або ж просто мiмiчна реакцiя на обличчi (розгубленiсть,
роздратування, вiдраза).

Якщо чоловiк переситився чимось чи поведiнка жiнки стає йому незрозумiлою, вiн вiддаляється або через емоцiйну перевтому, або через прагнення нiби збоку подивитися на цi стосунки та знайти вирiшення.

— Яка поведiнка жiнки в лiжку може вiдштовхнути чоловiка?

— Найперше це балакучiсть i все, що з цим пов’язано, — коментування, вiдвертання уваги на стороннi теми, а також порiвняння чоловiка з iншими, пригадування давнiх образ чи недомовок. Усе це нiби як натяк: “Ти недостатньо хороший коханець”. А отже, зачiпає самооцiнку чоловiка.

Любий, допоможи!

— До яких жiночих недолiкiв багато чоловiкiв ставиться лояльно?

— Звiсно, це жiноча слабкiсть, безпомiчнiсть. Частину чоловiкiв таке, безумовно, приваблює. Почувши: “Любий, допоможи, бо не дiстаю/не вмiю/не можу”, чоловiк найчастiше прийде на допомогу, а не буде дратуватися. Далеко не всi чоловiки вважають за необхiдне високий iнтелект жiнки, а тому завжди можуть пробачити недоречнi слова чи необiзнанiсть у якiйсь темi. Чоловiк може пробачити жiнцi емоцiйнiсть: плаксивiсть, лякливiсть, навiюванiсть та дитячу безпосереднiсть. У мiру цi риси можуть бути для них навiть милими та смiшними, допомагають пiдтримувати їхнiй чоловiчий авторитет. Також чоловiки приймають у жiнцi невпевненiсть та неуважнiсть, незграбнiсть. Адже найперше чоловiк сприймає жiнку як слабку iстоту.

Насправдi чоловiк може пробачити багато недолiкiв, аби лише жiнка могла компенсувати їх умiнням пiдтримувати емоцiйний контакт. Велику роль вiдiграє й те, якi цiнностi в чоловiка, що вiн увiбрав у батькiвськiй сiм’ї.

— Як навчитись дивитися на свої звички/поведiнку очима чоловiка?

— Завжди можна просто запитати. Адже чоловiки по-iншому сприймають свiт, нiж ми. Варто пам’ятати, що чоловiки логiчнi. А тому, якщо ви не можете порозумiтися з приводу якоїсь покупки чи ситуацiї, знайдiть
логiчний аргумент. Наприклад, ви не можете вмовити чоловiка придбати новi сережки. У такому разi аргумент “Вони пiдiйдуть до моєї нової сукнi” навряд чи стане дiєвим. Краще пожартуйте: “Пiсля цiєї покупки в мене найближчi кiлька днiв буде чудовий настрiй. Правда, ти хочеш бачити мене в гарному настрої?” або “Я приготую будь-яку страву, яку ти захочеш”. Тобто коли ваша примха вигiдна i для чоловiка, вiн з бiльшою охотою її задовольнить.

Можна також вдатися до вправи, яка допоможе побачити, що саме дратує чоловiка у вас найбiльше. Для цього вiзьмiть обоє по аркушу, роздiлiть його лiнiєю надвоє та напишiть вгорi злiва: “Мене дратує, коли ти…”, а справа: “Менi приємнiше, коли ти…” — i заповнiть цей список iз партнером. Важливо, щоб у кожному з цих стовпчикiв було якнайменше десять пунктiв.

Звички — наша сутнiсть

— Яких звичок жiнцi варто позбутись, аби не дратувати свого коханого?

— Чоловiкам практичним iнколи буває дуже важко зрозумiти наше марнотратство, надмiрну емоцiйнiсть, жертовнiсть та перфекцiонiзм (так-так, саме жiнки частiше потерпають вiд пiдвищених вимог до себе та оточення). Чоловiкам незрозумiло, чому нас iнодi так хвилює думка людей довкола й чому ми дiємо пiд впливом емоцiй. Жiнка, що носить маску, поводиться неприродно або радикально змiнює свою поведiнку залежно вiд оточення, теж може видатися дивною й незрозумiлою. Обман, лицемiрство та рiзкiсть — так само не найкращi чесноти жiнки. Адже вони руйнують довiру в стосунках.

Нашi звички — вiдображення нашого “я”. А тому запитайте себе: “Про що в менi говорить ця звичка? Чому я знову роблю те саме? Чого я хотiла б, вчиняючи так? А що насправдi одержую?”

— Чи є спосiб урятувати стосунки, коли чоловiк покидає жiнку саме через її звички чи поведiнку, що йому не до вподоби?

— Менi здається, в таким випадках мова не про самi звички, а про певнi риси характеру, якi цi звички спричинюють. Наприклад, звичка надмiрно економити має в основi таку рису, як жадiбнiсть, звичка до безладу — невпорядкованi думки, звичка дорiкати — прискiпливiсть, нестiйку самооцiнку. Кажуть, що поважають за чесноти, а кохають за недолiки. Тому кожен чоловiк вирiшує сам, що вiн здатен витримати у своїй коханiй, а чого не може.

Читайте також: ДРІБНИЦІ, ЯКІ ЧОЛОВІКИ ТАЄМНО ОБОЖНЮЮТЬ В ЖІНКАХ

Тут слiд розглядати окремо кожен випадок, тому що в однiй ситуацiї це може бути справдi виною жiнки, яка вчасно не стримала своїх поривiв i не вiдкоригувала звички. А в iншому — абсолютно негнучкий чоловiк, який може на кожному кроцi дорiкати дружинi, що вона не така, як йому хотiлося б.

Оксана МОКРIЄНКО

За матеріалами видання “Жіночий порадник”

You cannot copy content of this page