fbpx

Священик розповів, коли у церкві слід ставати на коліна

Нинi у багатьох храмах мало хто прихиляє колiна. А дехто, навпаки, падає навколiшки тодi, коли цього робити не слiд.

Розiбратися в цьому нам допомагає протоiєрей Євген Заплетнюк, голова мiсiонерського вiддiлу Патрiархiї УАПЦ, кандидат богослов’я.

— Отче, розкажiть, коли потрiбно ставати навколiшки? Скажiмо, можна почути, що на лiтургiї треба кiлька разiв прихиляти колiна…

— Ще з апостольських часiв християни моляться лише стоячи або на колiнах. Сидiти у храмi дозволялось лише дiтям та немiчним. Всi дорослi та здоровi люди привчають себе хоч до незначної аскетичностi, витерпiвши фiзичнi невигоди пiд час богослужiнь.

Якщо стоїш у храмi, то здiйснюєш особистий духовний подвиг, надзвичайно корисний для душi. Той, хто побував на богослужiннi випадково або буває на них вкрай рiдко, часом може рiзко вiдчути сильну втому, коли стоїть на колiнах, брак повiтря, майже нестерпний запах ладану при кадiннi священика. Досвiдченi пастирi наголошують, що такий стан людини належить не до фiзичної, а духовної сфери. Пiсля щирої сповiдi та Причастя подiбнi негативнi вiдчуття зазвичай швидко зникають.

А стосовно практики молитви на колiнах, то тут може бути незначна рiзниця, залежно вiд конкретної парафiї та настоятеля. Попри це, iснує кiлька особливо важливих моментiв Святої Лiтургiї, пiд час яких вiрнi мають обов’язково ставати на колiна. А тi, хто ранiше через власнi немочi сидiв, мусить пiдвестися та схилити голову.

На колiна обов’язково i завжди слiд ставати пiд час читання дияконом або священиком Святого Євангелiя. Крiм того, пiд час Великого входу, коли закiнчать спiвати Херувимську пiсню.
Навколiшки треба стояти до часу, коли священик пiсля виголосу зайде у святий вiвтар з чашою та дискосом. А також — пiд час освячення Дарiв, коли хор спiватиме “Тобi спiваємо, Тебе благословимо”. У цей час на святому престолi вiдбуваєтся освячення Дарiв — хлiба i вина у найсвятiшi Тiло та Кров Господнi.

Оскiльки мiж православними i греко-католиками у вiровченнi є рiзниця, то греко-католики мають ставати на колiна в iнший час — при виголошенi священика: “Приймiть, споживайте…” Останнiй раз пiд час Лiтургiї всi вiрнi стають на колiна пiд час спiву Господньої молитви “Отче наш”.

— Чи обов’язково ставати навколiшки? I коли цього робити не варто?

— Богослужбовий устав Православної Церкви забороняє ставати на колiна пiсля Причастя. А також у такi перiоди церковного року:
вiд Великодня до вечiрнi П’ятдесятницi, вiд свята Рiздва Христового до Богоявлення. Про це навчають нас канони Вселенських соборiв. Так само тi, хто вiдвiдує регулярно (щоденно) храмовi богослужiння, у недiльнi та святковi днi може з благословення духiвника на колiна не ставати (15 правило святого Петра Олександрiйського). Хоч, як вiдомо, саме такi люди нiколи вiд цього й не вiдмовляються.

— Колись священики вчили, що навiть на вулицi треба ставати навколiшки, якщо людина бачить, що отець iде зi Святими Тайнами.  А як тепер?

— Для людини, яка збагнула правдиве значення причастя Тiла i Кровi Господнiх для власного духовного  здоров’я i спасiння вiдповiдь очевидна. При всякiй нагодi маємо вiддавати максимальну повагу та пошану Святим Дарам. Зустрiчаючи священика, що йде причащати i сповiдати немiчного парафiянина, маємо зробити все можливе вiд себе, щоб використати цю, нехай навiть i випадкову зустрiч з Богом, для власної духовної користi. Якщо це буде доречно, то треба схилити колiна, а якщо нi — лише голову й поясним поклоном провести священнослужителя.

Вiтатися чи брати в цей момент благословення не потрiбно. Священик у цей час молиться та нi з ким вступати у розмови не має права. У нього на грудях — найбiльша Святиня, велич якої незбагненна людинi. Тому, пам’ятаючи це, поводитись потрiбно iз розсудливiстю.

Читайте також: ЧИ В УСІ П’ЯТНИЦІ НЕ ЇДЯТЬ М’ЯСА, І ДЛЯ ЧОГО НАМ ПІСТ

Джерело

You cannot copy content of this page