fbpx
Breaking News
– Ой, Світлано, сyмніваюся я, адже xорошого чoловіка нiяка жiнка від себе нe вiдпустить. – Всяке буває в жuтті, – пpорекла Світлана і вже скоpо стaла дpужиною інoземця
Про Ларису говоpили, що вона наpодилися «із зoлотою лoжечкою в pоті». Заздpила їй пoдруга і чoловіка забpала, але щaстя з нuм не отpимала
Однoго рaзу Валерій побачив, як Катерину підвозить іномарка. Влаштував скaндaл. Зранку на кoлiнах просив пробачення, та жінка вже вcе вирішила
-Забиpайся гeть з нaшого дoму. Ця дuтина нe вiд мoго сuна, у ньoго взaгалі нe мoже бyти дiтей, – кpичала свекpуха. Я з валізами і дuтиною опuнилася на вyлиці
На весіллі вона вітала молодих від усієї сім’ї і не помічала, як скoса дивляться на її батьків родичі нареченого. — Доcить, мені набpидло няньчитися з вами, як з малими дітьми! У мене повинно бути своє життя! Навіщо нapoдuлu мене, щоб я стала вашою нянькoю? – не підбираючи слiв кpичала до батьків Наталя
Здоров`я
Купаючись у водоймi, де плавав собака або пройшлася корова, можна підхопити нeбeзпeчну хвopoбу

На жаль, далеко не завжди вiдпочинок з купанням у водоймі закiнчується успiшно.

Адже у стоячiй водi озер, де часто майже одночасно купаються люди та пси, а у селах — ще й конi та корови, можна пiдхопити дерматомiкози (грибковi ураження шкiри). А тодi, замiсть релаксу, доведеться позбуватися наслiдкiв такого купання.

— Чи справдi можна чимось заразитися у водi?

— Є певнi види грибкiв, якi можуть передаватися через воду. От, наприклад, висiвкоподiбний, або рiзнокольоровий лuшай, — каже Олег Павлик, лiкар-дерматолог. — Якщо поруч з вами купається хвора людина, є висока ймовiрнiть, що грибок передасться i вам. Збудником хвороби є дрiжджоподiбний грибок, що пaрaзитує в роговому шарi епiдермiсу.

— Як розпiзнати хвору на висiвкоподiбний лишай людину?

— Цей лишай проявляється плямами на шкiрi грудей, спини, шиї, рiдше плечового поясу i волосистої частини голови. Як правило, це невеличнi плями з чiткими межами заокругленої форми. Плями можуть зливатися в осередки, навколо яких утворюються дрiбнi плямки. Уражена грибком шкiра має колiр кави з молоком, хоча деколи плями можуть бути блiдо-сiрими або яскраво-коричневими.

Оскiльки жодних суб’єктивних вiдчуттiв людина не переживає (зокрема, нема свербiжу), часто i не вважає себе хворою, а тим бiльше зaрaзною. Мiж тим, у водi залишаються луски шкiри iз спорами грибiв, якi можуть осiсти на шкiрi iншої людини. Таке, до речi, часто трапляється в озерах iз стоячою водою та басейнах.

— Часто буває, що з одного боку озера купаються люди, а з iншого — миють коней, корiв…

— I це дуже нeбeзпечно. Пiсля купання в такому озерi може розвинутися трuхофiтiя (грибкове ураження шкiри й волосся). Це дуже заразне зaхворювання. Проявляється воно вогнищами червоного кольору розмiром 1-2 сантиметр з неправильними обрисами i нечiткими краями. Цi глибокi ураження шкiри нерiдко бувають гнiйними. Грибок може уражити як гладку шкiру, так i волосисту частину голови.

В цьому випадку волосся у мiсцi ураження втрачає колiр, блиск, еластичнiсть, частково згинається i закручується, як “знак питання”. Волосся нерiвномiрно обламується, зрiджується, “пеньки” покритi сiрувато-бiлим нальотом. Це захворювання вимагає лiкування лише у стацiонарних умовах. Адже можуть утворитися рубцi, на яких волосся вже не вiдросте.

— Це єдина нeбeзпека купання у сiльському озерi?

— Часто наслiдком такого “вiдпочинку” є мiкpoспoрiя. Це дуже зaразне захворювання, особливо серед дiтей, при якому урaжується гладка шкiра та волосиста частина голови. Основним джерелом захворювання є кiшки та собаки. Зараження вiдбувається, якщо гладити хвору тварину, торкатися її миски чи пiдстилки, а також пiд час купання в озерi, якщо поруч купається заражена тварина. Джерелом iнфекцiї є й хвора людина.

Потрапивши на шкiру, грибок починає швидко розмножуватися. При розташуваннi поблизу волосяних цибулин спори проростають, приводячи до ураження волосся. Швидко поширюючись по поверхнi волосини, грибок руйнує кутикулу, волосся стає крихкими та обламуюється на вiдстанi 4-5 мiлiметрiв вiд шкiри. Цiкаво, що ураження волосистої частини голови трапляється переважно у дiтей 5-12 рокiв, адже у волоссi дорослих є певнi органiчнi кислоти, що сповiльнюють зростання гриба.

У мiсцi проникнення грибка на гладкiй шкiрi утворюється червона пляма з чiткими межами, яка поступово збiльшується в дiаметрi, а по краю формується валик з дрiбних вузликiв, тому здається, що краї плями припiднятi. Найчастiше вогнище має форму кiльця. Як правило, цей грибок “живе” на шкiрi обличчя, шиї, плечей. Крiм зовнiшнiх ознак, пацiєнта майже нiщо не турбує, хiба помiрний свербiж та лущення шкiри у мiсцях ураження.

— Чи можна виявити на вигляд заражену тварину?

— Прояви мiкроспорiї у тварин характеризуються дiлянками облисiння на мордi, зовнiшнiх поверхнях вушних раковин, а також на переднiх, рiдше заднiх лапах. Часто зовнi здоровi кiшки можуть бути носiями грибка. Першi прояви виникають приблизно за тиждень пiсля контакту з хворою твариною.

— Чи можна якось захиститися перед купанням — скажiмо, намаститися кремом?

— Нi. По-перше, крем у водi змиється. По-друге, ви ж не будете щоразу маститися протигрибковими засобами. Тому порада одна: не купатися у стихійних водоймах (як правило, це сiльськi озера та ставки, якi не перевiряються санслужбою та часто непридатнi для купання). І ніколи не плавайте у тiй самiй водi, де купаються тварини.

Читайте також: КУРОРТНЕ НЕ ДУЖЕ СХОЖЕ НА КУРОРТ: ЦІНИ ДЕМОКРАТИЧНІ, АЛЕ НЕ НА ВСЕ

Джерело.

Related Post