fbpx
Без рубрики
30% бездiтних пар не можуть зачати дитину через це

Безпліддя буває …психологічним. Це не мiф, а бiда нашого часу. Але яким чином психологiчний стан людини може вплинути на репродуктивну функцiю?

— Коли молодi пари вирiшують створити сiм’ю, у них навiть на думцi немає, що можуть виникнути проблеми iз зачаттям, — розпочинає розмову I. Наволоцька. — Але минає час, лелека все не прилiтає. I починаються нескiнченнi походи до лiкарiв, пошуки причини проблем. У 30% випадкiв лiкарi й самi не можуть назвати точної причини, чому ви не вагiтнiєте. Вони кажуть, що чоловiк i жiнка здоровi, треба заспокоїтись i ще трохи почекати.

Але де ж там хочеться чекати?! Раптом завагiтнiти не вдасться, а роки ж минають! У майбутньої мами починається “манiя”. Нескiнченнi тести на овуляцiю, безлiч програмок у смартфонi, якi простежують цикл, градусники для вимiрювання базальної температури… Потiм ще концентрацiя на всiх темах, якi прямо чи опосередковано стосуються дiтей або вагiтностi. Раптом ненароком натрапляєте на фiльм про щасливу матусю. Або проходите парком, де молодi матусi прогулюються з возиками. А тут ще й знайомi дошкуляють: “Ну коли вже у вас вийде?”

— Мабуть, через усе це проходить кожна жiнка, яка не може дочекатися двох смужок на тестi…

— Так, i якщо просто, то загалом весь ось цей нездоровий психологiчний процес у головi жiнки, яка хоче стати матiр’ю, називається психологiчною безплiднiстю. Зрозумiйте, що фiзичне та психiчне здоров’я людини в тiсному взаємозв’язку, тому коли “хворiє” душа, тiло реагує на це по-особливому. Є низка рiзноманiтних факторiв, якi впливають на жiнку, i в неї не настає довгоочiкувана вагiтнiсть. Емоцiї так виснажують нервову систему, що вона починає захищатися й задля збереження ресурсiв органiзму “вiдключає” репродуктивну функцiю.

— Як часто таке стається?

— Дiагноз безплiднiсть ставлять у тому разi, коли не вiдбувається процесу зачаття протягом року регулярного “дорослого” життя. Приблизно 8% усiх пар не можуть мати дiтей, причому у 30% iз них саме психологiчнi причини безплiдностi. Чоловiки й жiнки рiвною мiрою потерпають вiд цiєї недуги, i приблизно в 10% випадках обоє партнерiв безплiднi. Не поодинокi випадки, коли є вiдразу кiлька причин безплiдностi, одна з яких — психологiчний фактор. I лiкування теж потрiбно проводити комплексне. Психологiчна безплiднiсть може бути наслiдком поставленого дiагнозу. У такому разi лiкування повинне бути не тiльки медикаментозним, а й психологiчним. Слiд звернутися по допомогу до психотерапевта, уникати стресiв, перенапруження. У разi занадто активного способу життя, постiйної перевтоми i стресiв на роботi велика ймовiрнiсть появи еректильної дисфункцiї, а психологiчна безплiднiсть — наслiдок цього.

— Якi саме психологiчнi причини найчастiше стають на завадi вагiтностi?

— Це може бути неготовнiсть жiнки стати мамою. Вона хоче цього, бо в подруг i сестер вже є дiтки, бо цього хочуть чоловiк, батьки. I вона думає, що так, час настав. Але постiйно мучить себе питаннями: “А чи насправдi дитина потрiбна саме зараз, може, краще зробити кар’єру?”, “А як я буду працювати?”, “А чи народиться дитинка здоровою?”, “А раптом народжувати дуже боляче, i я не витримаю?”

Хтось iз жiнок не впевнений у стосунках iз чоловiком: “А якщо вiн знайде iншу й покине нас, чи зможу я виховувати малюка сама?” Хтось хоче дитинку тiльки для того, щоб втримати коханого бiля себе, “змiцнити шлюб”, але насправдi не уявляє себе в ролi матерi. I це теж блокує вагiтнiсть.

Надзвичайно сильним фактором є травматичний досвiд минулого. Наприклад, якщо жiнка пережила “фізичне” насильство, i воно багато рокiв не дає їй спокою, це дуже притуплює її бажання стати мамою. Або ж у неї було важке дитинство, бракувало материнського тепла, турботи й любовi. Чи батько пиячив, i частi сiмейнi сварки вiдбувалися на очах дитини. Тепер вона вийшла замiж, у неї все гаразд, проте страх повторити досвiд батькiв пiдсвiдомо дiє.

— Про жiночi страхи ми поговорили. А що в чоловiкiв? З ними теж таке буває?

— Безперечно. У деяких випадках чоловiки на пiдсвiдомому рiвнi бояться мати дiтей. Це може бути пов’язано, наприклад, iз тим, що в дитинствi йому часто говорили батьки, який вiн жалюгiдний, нiкчемний, нiчого не може, ображали або й били. На рiвнi пiдсвiдомостi в дорослому життi вiн боїться розчарувати дитину, не давши їй належної уваги, турботи, виховання. Спрацьовує захисний механiзм органiзму. I тодi з’являється або секреторна форма психологiчної безплiдностi, або чоловiк сам уникає процесу зачаття.

Було науково доведено, що жiнка пiд час овуляцiї виливає феромони, якi вловлює чоловiк. I в цей перiод глава сiм’ї може влаштувати скандал або поїхати у вiдрядження, загалом, зробити все, щоб уникнути “фізичних” контактiв. Нерiдко виникають ситуацiї, коли чоловiк рiс у сiм’ї без батька. Його оточували турботою мама, бабусi, тiтоньки. А коли вiн виростає, то просто виявляється не готовий взяти на себе роль батька. Найперше вiн сам вимагає турботи вiд своєї дружини й не хоче дiлити її увагу нi з ким. Як результат — психологiчна безплiднiсть.

Iнодi чоловiки просто не готовi пожертвувати своїм часом на дитину, вiдкладаючи її появу на бiльш слушний час. Незабезпеченiсть житлом, незакiнчена освiта, страх перед вiдповiдальнiстю за нове життя також можуть бути причинами психологiчної безплiдностi.

— Але ж можна просто поговорити з дружиною й пояснити, що краще трохи почекати.

— Не можна, бо всi цi процеси вiдбуваються на рiвнi пiдсвiдомостi. Чоловiк може щиро хотiти мати дитину. Думати, що хоче. Але пережите ним колись або сформованi стереотипи залишили вiдбиток на його психiцi. —

Що допоможе впоратися зi страхами?

— Психологiчну безплiднiсть треба лiкувати у квалiфiкованого психотерапевта. Але перш нiж звертатися до фахiвця, слiд спробувати самостiйно розiбратися у своїй проблемi. Для цього можна застосовувати такi способи: розслабитися, iнакше можна дуже швидко впасти в депресивний стан, з якого вийти буде непросто. Заспокоїтися й вiдiгнати вiд себе думки про постiйнi невдалi спроби завагiтнiти. Розставити прiоритети: остаточно визначитися з вибором, що головне — робота чи дiти. Змиритися з тим, що кар’єру доведеться вiдкласти до того часу, як дитина пiдросте. Поговорити вiдверто з чоловiком, можливо, саме розмова допоможе налагодити бiльш довiрчi стосунки, i кохана людина своєю пiдтримкою допоможе впоратися з усiма психологiчними проблемами.

Впевнiться, чи справдi ви й ваш чоловiк готовi стати батьками, взяти на себе вiдповiдальнiсть за життя маленької людини. Жiнкам, якi бояться розповнiти пiсля народження дитини, треба подолати й цей страх. Переконайте себе, що ви залишитеся привабливою й пiсля пологiв. А якщо вага буде дещо бiльшою, нiж до вагiтностi, помiркуйте, як ви з нею будете боротися. Продумайте до дрiбниць, як ви змiните свiй iмiдж, макiяж, зачiску, можливо, колiр волосся. I запам’ятайте: материнство — це завжди прекрасно, можливо, ви будете ще привабливiшою й чарiвнiшою, нiж до вагiтностi.

— Яким є лiкування психологiчної безплiдностi?

— Найперше варто зазначити, що психотерапiю, коли йдеться про безплiднiсть, повиннi проходити обоє партнерiв, щоб уникнути непорозумiнь i взаємних докорiв. Психологiя безплiдностi зводиться до такого: пошук проблеми в пiдсвiдомостi i її прийняття. Але далеко не завжди можна впоратися з цим завданням самостiйно.

— Вiдомi випадки, коли сiм’я всиновлювала дитину, i пiсля цього в подружжя з’являлися свої дiти. Це можна пояснити з погляду психологiї?

— Вiруюча людина скаже вам, що це дарунок Бога за добрий вчинок i любов до знедоленої дитини. I, до речi, матиме рацiю. Психотерапевт пояснить так: ви прийняли проблему й вирiшили її по-своєму. Вирiшили правильно. Ви позбулися страху та невизначеностi. Ви вiдпустили негативнi емоцiї. Вiдтак ваша нервова система вiдновилася, i той стримувальний фактор, що блокував репродуктивну функцiю органiзму, зник. —

Чого не можна робити?

— Замикатися в собi, ускладнюючи ситуацiю. Багато людей чомусь соромляться проходити психотерапiю, вважаючи, що це пiкантне питання. В таких випадках людям легше пiти до гiнеколога, анiж звернутися по психологiчну допомогу. Але зрозумiйте, що, коли лiкувати безплiддя в жiночого лiкаря, вашi “фізичні” контакти стають “роботою”. Брак романтики, постiйнi думки про рекомендацiї лiкаря не сприяють зближенню пари, швидше навпаки. А органiзму, крiм лiкарських препаратiв i рекомендацiй, потрiбне щось iнше. Дiти народжуються вiд любовi. Вiд того, як сильно ви їх хочете й чекаєте. I чи готовi ви до цього.

Читайте також: ЧОМУ МИ НЕ МОЖЕМО ЗАВАГІТНІТИ: 9 НЕСПОДІВАНИХ ПРИЧИН

Джерело

You cannot copy content of this page