fbpx
Без рубрики
Абітурієнти повинні самостійно порахувати середній бал атестата.

Нещодавно МОН надало роз’яснення того, як правильно та хто має рахувати середній бал атестата.

Повідомляємо, що випускники, які планують вступ до вишів, повинні самостійно визначити середній бал свого атестата. При цьому незалежно від того, в якій формі вступник подає заяву, в паперовій чи електронній, вказувати потрібно бал, який порахований за певними правилами.

Отож, середній бал додатка до атестата обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і розраховується як середнє арифметичне усіх зазначених в додатку до атестата оцінок (інваріантна частина, варіативна частина, державна підсумкова атестація). Предмети, за якими зроблено запис «звільнений(а)», у загальну кількість не враховуються. Середній бал, введений в особистому електронному кабінеті з помилкою, вступник може виправити самостійно до подання першої заяви.

Правильність обчислення перевірятимуть приймальні комісії закладів вищої освіти. Адже під час подачі заяви в електронному вигляді потрібно буде завантажити скан-копію додатка до атестата.

Зверніть увагу: якщо в додатку до атестата все ж зазначений середній бал, то обов’язково потрібно перевірити, чи за правильною методикою він розрахований. Якщо за неправильною, то потрібно самостійно розрахувати бал за правильною методикою і вказувати його під час подання заяв. При цьому атестат з неправильно розрахованим середнім балом є дійсним.

Наступним кроком середній бал переводиться у шкалу 100-200 за таблицею, множиться на вказаний у правилах вступу до вишу коефіцієнт, а потім результат додається до конкурсного бала.

За матеріалами ЗНО КЛУБ

Related Post