fbpx
Світ
Релігія: oпіум для народу або перепустка до раю? (думка вченого)

Релігійність населення відіграє важливу роль в сучасних цивілізованих суспільствах, а питання значення релігії для розвитку людства в цілому бурхливо обговорюється серед фахівців вже більше століття.

Але що ж таке релігія? Яке її місце в суспільстві і як вона впливає на життєве благополуччя людей? Давайте дізнаємося.

Щоб отримати «конкретні» відповіді на поставлені запитання, необхідно звернутися за допомогою до вчених, які висунули з цього приводу певні висновки, засновані на дослідженнях, в яких були проаналізовані кілька гіпотез про масовий вплив релігійності на суспільне благополуччя.

Отже, релігія – це складне і багатопланове явище, яке відбувається певною групою людей або ж окремими індивідами. Іншими словами, це налагоджена система вірувань, ритуалів і будь-яких дій, спрямована на віру в щось надприродне і святе.

Релігійність має великий вплив не тільки на економічні відносини в країнах, але і на інші сфери життя суспільства. Власне, тому думки соціологів з приводу значущості і впливу релігійності на розвиток суспільства і розділилися.

Одні припускають, що масова віра людей до духовного світу надає позитивний результат і сприяє суспільному процвітанню. Це твердження пов’язане з поширенням моральних норм, які проповідується релігіями, що сприяє зниженню злочинності і корупції, підвищує економічне зростання і добробут країни.

Інші фахівці вважають, що релігійність негативно впливає на соціум і, навпаки, гальмує зростання суспільного добробуту. Одним з учених, які дотримуються такої думки, є американський незалежний фахівець в галузі соціології та релігієзнавства Грегорі Пол, який відстоює свої погляди і переконання, засновані на результаті особистих досліджень. Він розглянув кілька гіпотез.

Перша вказувала на те, що релігія в країні робить позитивний вплив на суспільний розвиток, друга вказувала на її негативний вплив, а третя стверджувала, що одне іншому не заважає.

Для аналізу рівня релігійності суспільства використовувалося безліч різних показників: віра людей в бога, рай, пекло і загробне життя, заперечення здібностей людини пізнати навколишній світ і надприродну силу, що керує нашим розумом. Вчений порівняв всі ці показники і утворив з них певний список релігійності населення.

Також він спроектував список суспільного благополуччя, проаналізувавши такі показники, як: матеріальний добробут народу, рівень доходу, злочинності і корупції, почастішання хвороб і тривалість життя, масова кількість шлюбів і розлучень, а так само безробіття і алкоголізм.

В результаті експерименту, учасниками якого стали 17 найбільш процвітаючих і процвітаючих країн всього світу, було виявлено: чим більше поширюється релігійність в країні, тим менше стає показник суспільного благополуччя – яскраво виражається дитяча сmeртність населення, лідирують вeнeричні захворювання, збільшується кількість злочинів, убuвств і переривання вагітності серед неповнолітніх.

Таким чином, вчений дійшов висновку: релігія діє на суспільство вкрай негативно – чим менше люди вірять в бога, тим краще стають їх життєві умови, оскільки кожна людина повинна свідомо ставитися до досконалих дій і нести відповідальність за свої вчинки.

Церква ж вчить людей нести добро, мир і любов в суспільство, поважати і берегти ближнього свого, але разом з тим вона прощає людині скоєний гріх, тим самим зводячи все з рук. В результаті розростаються корупція, нaркoманія, нaсильствo – через те, багато чого залишається безкарним.

Безумовно, все це лише результати комплексного аналізу окремого американського дослідника.

Приймати їх чи ні, погоджуватися з ними або, навпаки, піддавати осуду – особиста справа кожного. Для одних релігія – якийсь символ віри, що підтримує у важку хвилину, що допомагає подолати труднощі. Для інших релігія і віра – поняття абсолютно полярні: люди вірять у вищі сили, але категорично відмовляються приймати релігію.

Читайте також: ЩО У ДЕНЬ ТЕПЛОГО МИКОЛИ, 22 ТРАВНЯ, ТРЕБА ЗРОБИТИ, АБИ ДІТИ НЕ ХВОРІЛИ І БІСИ НЕ ГУЛЯЛИ

Джерело.

facebook