fbpx
Україна
Кохання з калькулятором: сумісність за датою народження

— Вирахувати свiй нумерологiчний код дуже просто, — каже Надiя Добровольська. — Для цього слiд лише додати усi цифри повної дати народження (день + мiсяць + рiк), якщо вийде двозначне число, його цифри теж пiдсумувати, щоб отримати просте число — вiд 1 до 9. Так само визначаємо код коханої людини. Наприклад, якщо людина народилася 12 червня 1988 року (1+2+6+1+9+8+8 = 35, 3+5 = 8), її кодом буде 8. I найкраще у неї складуться стосунки з тим, чиїм кодом є двiйка.

Одиничка шукає дев’ятку

Для тих, чий нумерологiчний код — 1, iдеальним партнером буде людина-“дев’ятка”. Вони доповнюють одне одного в усiх сферах, а тому будуть у стосунках i друзями, i коханцями, i навiть  бiзнесовими партнерами. “Дев’ятка” вносить свiжiсть у стосунки — новий погляд, новi iдеї, вона завжди в пошуку, а от “одиничка”
знає, як усе це втiлити в життя.

Чудовi стосунки складуться в “одинички” та “сiмки”. Це буде сповнена поваги й турботи любов-дружба. I нехай пристрастi мiж ними не кипiтимуть, нiжнiсть може зберегтися на все життя. Будуть дуже затишнi взаємини без “перетягування каната” в будь-який бiк.

У “двiйки” дуже тривалими й щасливими можуть стати стосунки з “трiйкою” чи “четвiркою”. “Трiйка” буде у цiй парi “мотором”, пiдбиватиме на пригоди й мандрiвки, а “двiйка” радiтиме, що завдяки їй краще пiзнає свiт.

“Четвiрка” iз “двiйкою” вiдчує, що нарештi знайшла свою половинку. Вони чудово розумiють i цiнують одне одного, однаково прагнуть тривалих, глибоких взаємин, очiкують вiд партнера вiдданостi i вiрностi. Єдина проблема у їх коханнi — обидвоє настiльки нерiшучi, що можуть все життя проходити один навколо одного, але так i не признатися в почуттях…

“Двiйцi” можна пов’язувати долю i з “вiсiмкою”. Вона саме про такого партнера мрiє: аби прийшов, узяв усе в свої руки, все вирiшив та органiзував, а потiм — керував i тримав пiд контролем. Ну а “вiсiмка” просто обожнює брати на себе вiдповiдальнiсть.

Однак справдi iдеальною парою можна назвати “двiйку” та “шiстку”. Повне взаєморозумiння, гармонiя, тепло, нiжнiсть, взаємопiдтримка… Такi пари залишаються разом назавжди, i до старостi зберiгають яскравiсть почуттiв.

Вiчне кохання може вдатися в “шiстки” iз “трiйкою”. Вони щедро дiляться одне з одним душевним теплом, поважають i захоплюються позитивними якостями партнера. Окрiм того, вони вмiють закривати очi на негатив i в суперечках завжди досягають порозумiння.

Iз “четвiркою” “шiстка” теж має чудовий емоцiйний контакт. Обоє вiдповiдальнi, люблять порядок, бережливi. Їхнi стосунки — щасливi та стабiльнi, а в шлюбi народжується багато дiтей.

Надзвичайно гармонiйнi взаємини у “трiйки” з “п’ятiркою”. Вони розмовляють однiєю мовою i живуть одними iнтересами, розумiють одне одного з пiвслова. Їм обом на радiсть мандрiвки, пригоди, розваги, новi враження, i суперечки в них майже не виникають.

Чудово зiйдуться в пару i двi “п’ятiрки”. Їх усе об’єднує — i спiльнi iнтереси, i нездоланне прагнення свободи. Головна умова успiшностi їхнiх стосункiв — вiдкритiсть та вiдсутнiсть зобов’язань. Штамп у паспортi їх лякає. А от у цивiльному шлюбi можуть разом сто рокiв прожити, виховавши багато дiтей та онукiв.

Iдеальний партнер для “п’ятiрки” — “дев”ятка”. У них щодня — нова пригода, нова мрiя… Не стосунки, а свято! Єдина загроза для їхнього спiвiснування — небажання обох займатися прозаїчними побутовими справами: заробляти грошi, варити їсти, прати…

“Шiстка” теж чудово зiйдеться з “дев’яткою”. Останнi бачать сенс життя у коханнi, а першi постiйно вимагають його доказiв, тож у парi буде задоволено i попит, i пропозицiю на нiжнi почуття та справжню духовну близькiсть.

Чудовий партнер. У бiзнесi…

“Одиничкам” iз “вiсiмками” у парi довго протягнути не вдасться. Вони ризикують допекти одне одному, вимагаючи доказiв кохання. А якщо додати ревнивiсть “одинки” до постiйного пошуку нових вражень i вiдчуттiв “вiсiмки”, отримаємо дуже поганi прогнози для любовних стосункiв. Натомiсть у бiзнесi вони
складуть чудовий союз. Обидва однаково сильнi, щоб потягнути рiвнi партнерськi стосунки.

Порозумiються “одиницi” i з “трiйками”. Тут теж палка закоханiсть має всi шанси перерости у мiцну дружбу, тож краще їм усе ж таки створювати спiльний бiзнес-проект, анiж одружуватись. Творча “трiйка” забезпечуватиме iдеї та натхнення, практична i вольова “одинка” поставить усе на рацiональну основу i реалiзує.

“Трiйка” iз “четвiркою” теж складуть чудовий дiловий союз. “Четвiрка” врiвноважена й обережна, “трiйка” — iмпульсивна й активна. Iдеальне доповнення! А от у коханнi стосункам загрожує непостiйнiсть “трiйки”.

Чудовий професiйний союз складається у “трiйки” також iз “сiмкою”. Натомiсть любовнi чи дружнi взаємини їм “не свiтять”: “сiмка” не терпить “тусовок”, вона потаємна i закрита, а життєлюбну “трiйку” це просто вiдштовхує. Iз “вiсiмкою” дiловi стосунки — прекраснi, вони разом досягнуть успiху. А от для кохання їм на двох забракне романтичностi, надто вже вони дiловi…

“Сiмка” та “вiсiмка” можуть вiдкрити дуже успiшний бiзнес: iдеалiстка “сiмка” забезпечить iдеї, практична “вiсiмка” одразу ж їх втiлить. А от у коханнi в них нiчого не вдасться: свободолюбна “сiмка” не витримає “диктатури” “вiсiмки”. Щось схоже буде i у спiвпрацi “вiсiмки” i “дев’ятки”: вiд творчих здiбностей дуету —
плани, вiд матерiальних — засоби й зусилля, спрямованi на їх реалiзацiю.

Двi “вiсiмки” — вiчнi суперники в усьому, чим би не займалися. В умовах одного бiзнес-проекту це може призвести до суперуспiху. А от в умовах сiм’ї може обернутися проблемами. Хоча, якщо вiдмовляться вiд “конкурентної боротьби”, житимуть довго разом i щасливо.

А от двi “дев’ятки” разом можуть хiба що фiлософствувати. Заснувати товариство чи братство — це їхнє, i вони можуть стати найкращими друзями, бо розумiють одне одного без слiв. Натомiсть у коханнi їм не вистачить нiжностi й чуттєвої близькостi, тому тут стосунки приреченi…

Готуйся до компромiсiв

Якщо “одиничка” вгамує свою “командирську” натуру, у неї складуться дуже гармонiйнi стосунки з нiжною, турботливою, тактовною “двiйкою”. “Двiйка” потребує опiки, схвалення i похвали, i якщо вона отримає це вiд рiшучої i сильної “одинички”, розiйдуться вони нескоро.

Схожi стосунки зав’язуються й мiж “шiсткою” та “одиничкою”. “Шiстка” готова турбуватися про кохану людину, роздiляти усi її захоплення, вгадувати бажання — словом, бути iдеальним супутником життя. I все у них буде добре, якщо “одиничка” не почне сприймати таке ставлення як само собою зрозумiле i не забуде про вдячнiсть. Щойно “шiстка” вiдчує, що її використовують, — пiде.

“Трiйка” та “дев’ятка” можуть довго прожити разом, якщо поважатимуть незалежнiсть одне одного. Якщо обоє будуть вiльно займатися найцiкавiшими для себе речами, зможуть розвиватися як особистостi — то завжди залишатимуться одне для одного цiкавими й непередбачуваними.

Якщо “четвiрка” та “сiмка” забудуть про потяг до романтики, вони складуть чудову пару. Обоє стриманi, розсудливi, тож зможуть у взаєминах сягнути порозумiння, спокою, радостi i згоди.

А от у стосунках iз “дев’яткою” запорука успiху для “четвiрки” — якраз прагнення авантюр, захоплення оригiнальнiстю партнера. Непередбачуванiсть “дев’ятки” може зачарувати консервативну
“четвiрку”, i цю пару довго втримуватиме разом якийсь невидимий магнiт.

Дуже рiзнi “п’ятiрка” та “шiстка” теж можуть чудово порозумiтися, якщо зрозумiють: одному потрiбна рiзноманiтнiсть i свобода, другому — постiйнiсть та спокiй. “Шiстцi” важливо не прив’язувати “п’ятiрку” до дому, а тiй слiд звернути увагу на почуття партнера.

У “п’ятiрки” та “сiмки” кохання виникає на грунтi спiльних захоплень, їх часто зближують професiйнi стосунки. I хоча вони рiзнi, можуть скласти чудову пару: “п’ятiрка” вiдкриє “сiмцi” зовнiшнiй свiт, а та навчить її розбиратися у свiтi внутрiшньому.

Доповнять одне одного i “вiсiмка” з “п’ятiркою”. Перша внесе у взаємини авторитетнiсть, впевненiсть, а друга — пригоди й свiжiсть емоцiй. Їх притягує одне до одного sексуально, i єдина проблема — обоє хочуть бути надто незалежними. Якщо зумiють подолати власнi гордощi, довго будуть разом.

“Шiстки” швидко закохуються у своє “вiдображення”. Вони цiнують дiм, сiм’ю, затишок i будуть разом дуже щасливi, якщо не замкнуться в тiсному родинному колi. Iнакше воно з часом здасться надто тiсним i стосунки можуть розiрватися.

“Шiстки” з “вiсiмками” — дуже рiзнi. Для перших головне — кохання, взаєморозумiння, теплота у стосунках, для других — грошi, налагоджений побут, матерiальнi статки. Вдалим може бути лише союз чоловiка-“вiсiмки” i жiнки-“шiстки”: вона ним буде захоплюватися, а вiн — забезпечуватиме сiм’ю.

Двi “сiмки” чудово одна одну розумiють, здатнi на “вiчну” дружбу. Їм комфортно поруч, навiть якщо не говорять нi слова. А от зi шлюбом виникають проблеми — надто вже кожен цiнує власну незалежнiсть. Та якщо шлюб буде “гостьовим” i в кожного залишиться своя територiя, кохання не згасне багато рокiв.

Буде вiйна!

— Двом “одиничкам” разом буде дуже непросто, — запевняє нумеролог. — Нiхто не захоче поступатися iнiцiативою i першiстю,нiхто не пiде першим на компромiс чи поступки. Не стосунки, а справжня вiйна двох яскравих iндивiдуальностей, боротьба за лiдерство й за те, щоб переробити партнера на свiй смак. Надовго
вони можуть залишитись лише в одному випадку: хтось iз них вiдмовиться вiд свого “я”…

Воюватимуть “одиницi” i з “четвiрками”. Вони надто рiзнi: “одиницi” постiйно в русi, не сидять без роботи, прагнуть нових знань i вражень, а “четвiрки” — консерватори, вони бояться змiн, їм потрiбне спокiйне, розмiрене життя за графiком. Їхнi ритми абсолютно не збiгаються, тому такi стосунки довго не тривають.

А от iз “п’ятiркою” в “одинички” може бути шалене кохання з першого погляду. Пристрасть поглине їх з головою, їм буде важко навiть на хвилину розстатись. Але далi вони починають знищувати одне одного: амбiтна “одиниця” прагне тотального контролю, а “п’ятiрка” хоче на волю, геть iз золотої клiтки…

Любов до свободи завадить “п’ятiрцi” й у стосунках iз “двiйкою”. Тiй насамперед потрiбнi стабiльнiсть, передбачуванiсть, мiцнi взаємини, а легковажнiсть i непостiйнiсть “п’ятiрки” руйнують той потяг, що моментально виникає мiж ними.

Щось подiбне вiдбувається мiж “дев’яткою” та “двiйкою”. Вони притягуються, наче двi протилежностi, i одразу ж виникають проблеми. “Дев’ятки” жити не можуть без бурхливого спiлкування, а “двiйки” прагнуть спокiйних, мирних стосункiв. I сама думка про зраду може стати для них катастрофiчною.

Двом “двiйкам” разом буде незатишно. Адже кожен прагне у стосунках знайти насамперед пiдтримку, захист, заспокоєння… А якщо жоден iз партнерiв не готовий бути сильним, виникають проблеми, i пара врештi розпадається.

“Двiйцi” та “сiмцi” найкраще “залишитись друзями”. Адже в коханнi все буде надто складно: “двiйки” вимагатимуть вiдвертостi, “сiмки” вiдстоюватимуть свої таємницi i не виражатимуть почуттiв. А без слiв кохання, без помiтного захоплення “двiйка” просто в’яне й сохне.

А от двi “трiйки” стають найкращими друзями одразу. Говорити можуть цiлими днями про все на свiтi й нiяк не наговоряться. Однак для того, щоб побудувати тривалi стосунки у коханнi, їм не вистачить постiйностi. “Трiйки” надто iмпульсивнi, їм потрiбен хтось, що здатний їх втримувати вiд необдуманих вчинкiв.

“Четвiрки” ризикують одне одного… втомити. Вони одержимi стабiльнiстю, бояться змiн. Самi не люблять вiдкриватися повнiстю, а вiд партнера вимагають звiту за кожен крок чи думку. Яка вже тут любов?

Iз “п’ятiрками” у них ситуацiя протилежна: партнер видаватиметься надто активним, метушливим i непередбачуваним. “Четвiрцi” витримати це не до снаги: вона дуже довго мириться навiть iз незначними змiнами, довго готується до чогось нового. Де вже їм зрозумiти одне одного!

Боротьба за лiдерство руйнує стосунки “четвiрок” та “вiсiмок”: вони чудово розумiють одне одного, адже обоє прагнуть знайти “єдине кохання на все життя”, обоє нацiленi на успiх. Але нiхто не хоче поступитися у змаганнi за першiсть у парi навiть заради любовi…

“Шiстки” та “сiмки” нiяк не можуть порозумiтися. Першим потрiбно постiйно бачити вiдгук на свої дiї та емоцiї, а другi — надто потаємнi й закритi, аби це забезпечити. Однi люблять товариство, iншi залюбки сидять наодинцi, “шiстки” живуть серцем, а “сiмки” — розумом… Тож разом їм — надзвичайно складно!

Побут “з’їсть” усю любов мiж “сiмкою” та “дев’яткою”. У них спiльнi iнтереси, їх вабить усе незвичне. Та якщо вдаряться обоє у йогу чи медитацiї, то хто варитиме борщ i зароблятиме грошi? Перша ж побутова проблема може розсварити їх назавжди.

Читайте також: “ЗВАЖЕНІ ТА … МЕРТВІ”: ЧОМУ СМЕРТЬ КОСИТЬ УЧАСНИКІВ ШОУ

Джерело.

facebook