fbpx
Україна
Божа благодать: Ікони справді можуть зцілювати, але не всі (фото)

У дні різдвяних свят ми найбільше схильні вірити у диво. Особливо якщо це стосується позбавлення від хвороб та зцілення.

Доктор богословських та фiлософських наук, вiдомий мистецтвознавець, академiк АН Вищої школи України, професор історії культури Українського вільного університету в Мюнхені Дмитро Степовик на питання чи може молитва, вознесена до чудотворних iкон, подарувати зцiлення, відповів:

– Справдi, є чудотворнi iкони, якi протягом столiть зцiлювали, захищали людей вiд ворогiв та хвороб. Але далеко не всi iкони мають такi властивостi, а сучаснi – й поготiв.

Як правило, чудотворнi властивостi мають зображення Пресвятої Богородицi, яка завжди присутня духом при iконi. I пiд час щирої молитви Господь через неї творить диво. А також через лики деяких святих – наприклад, святого Миколая. Через такi iкони до нас надходить любов Всевишнього. Сама iкона є провiдником Божої чудотворної сили.

Описано випадки, коли iкони повертали зiр слiпим – але ж вони навiть не дивилися на неї! Проте спiлкувалися з Богом через неї, щиро молилися. Цiннiсть iкони в тому, що вона є носiєм образу святого, а саме чудотворiння робить Бог. Дива бувають, треба лише в це щиро вiрити…

Читайте також: МАТЕРІ РОЗПОВІЛИ ПРО ТРУДНОЩІ ПІЗНЬОЇ ВАГІТНОСТІ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО (ФОТО)

Святий Миколай Чудотворець

Для багатьох людей факт мироточення iкон, кровавi слiди на хрестi, поява ликiв святих на стiнах чи деревах є чимось надзичайним. I, на жаль, цим часто користуються недобросовiснi служителiв церкви.

Сумно, але бiльшiсть явлень та мироточень є вигадкою священникiв, якi таким чином хочуть долучити людей до своєї конфесiї. Я зовсім не хочу сказати, що надприроднiх явищ, коли iкони можуть зцiлювати, нема. З iсторiї вiдомi факти, коли iкони рятували цiлi мiста вiд хвороб, але сьогоднi, на жаль, на цьому спекулюють.

Бердичівська Мати Божа

В Українi є близько сотнi чудотворних iкон, якi протягом столiть доводили свою цiлющу дiю. От, наприклад, старовинна iкона Матерi Божої Бердичiвської, що прославилася численними чудесами. Вона була оголошена чудотворною ще у 15 столiттi. Або Белзька чудотворна iкона Пресвятої Богородицi, яка потрапила до нас з Вiзантiї. Є перекази, що у 13 столiттi, коли Белз зруйнували монголо-татари, Матiр Божа зiйшла на землю та лишила слiд на каменi, а свою iкону – на згарищi князiвської церкви. Жителi навколишнiх сiл приходили до Белза пiд захист чудотворної iкони. Пiзнiше її було перенесено до польського мiста Ченстохови, i тепер вона бiльше знана як Ченстоховська.

Ікона Пресвятої Богородицi

Є задокументованi свiдчення i про Почаївську Богородицю, яка захищала мiсто вiд нападу татар, i про Теребовлянську чи Зарваницьку iкони Божої Матерi. Чудотворний образ є у Чернiговi.

Почаївська Богородиця

Буває, що чудотворнi iкони столiттями нiчого не проявляють. Наприклад, iкона Вишгородської Божої Матерi, яка тепер перебуває в Москвi пiд назвою Владімирська, чудотворила лише тодi, коли була у Києвi, куди її, подаровану, привезли з Вiзантiї.

Ікона Вишгородської Божої Матерi

Як можна вiдрiзнити справжню чудотворну iкону вiд фальсифiкованої?

Чудотворностiсть тiєї чи iншої iкони має ретельно задокументовуватися. Пiсля того, як стає вiдомим вiдповiдний факт, вiдбувається засiдання єпархiальної ради, складається акт обстеження, який, окрiм пiдписiв та печаток, пiдверджується ще й на святому Євангелiї. Усе виявлене детально описується, записуються свiдчення свiдкiв, i аж потiм факт фiксується патрiархатом як чудо. Вiдомi чудотворнi iкони мають такi записи протягом кiлькох столiть.

Джерело.

facebook